Mina tomtlistor

Uppdaterad 2020-10-28

Här nedan visas mina tomtlistor från
Beteby Be, Öland (12 juni 2003 – dags dato)
Utnäs Ut, Strömsholm (1 augusti 2013 – 1 februari 2019)
Dingtuna Di, Västerås (1 juli 2004 – 31 juli 2013)

BETEBY

 

UTNÄS

 

DINGTUNA
är ett litet villasamhälle 10 km väster om Västerås. Bodde i en bostadsrättsförening på nedre botten med egen uteplats. Ingen längre sikt någonstans, men eftersom det var mitt ute i kulturlandskapet flög det över en hel del fåglar. Närheten till barrskog gav en del arter som talltita och morkulledrag. Andra fina arter sträckande röd glada, mindre strandpipare, rödbena. Häftigaste var de två dvärgmåsar som jag bara hörde först. Det var en strålande majdag med sol och blå himmel, in snabbt och hämta kikaren. Där var dom högt upp och for runt med varandra och var väldigt högljudda. Rosenfink sjöng för fullt en morgon när jag skulle till jobbet och en härmsångare en annan morgon. Varvade tiden här med täta besök till vårt fritidshus på Öland varför det lätt kunde bli lite luckor under vår och höststräck. För övrigt se listan här nedan.

Art Be Ut Di
Prutgås X    
Kanadagås
X
X
X
Vitkindad gås
X
X
X
Grågås
X
X
X
Sädgås
X
X
X
Spetsbergsgås
X
X
 
 Bläsgås X
X
 
(Stripgås)
(X)
   
Knölsvan
X
X
X
Mindre sångsvan
X
X
 
Sångsvan
X
X
X
Gravand
X
   
Rostand
X
   
Årta
X
   
Skedand
X
X
 
Snatterand
X
   
Bläsand
X
X
 
Gräsand
X
X
X
Stjärtand
X
   
Kricka
X
X
 
Amerikansk kricka
X
   
Brunand
X
   
Vigg
X
X
 
Bergand
X
   
Praktejder
X
   
Ejder
X
   
Svärta
X
   
Sjöorre
X
X
 
Alfågel
X
   
Knipa
X
X
X
Salskrake
X
X
 
Småskrake
X
X
 
Storskrake
X X
X
Rapphöna
X
   
Vaktel
X
X
 
Fasan
X
X
X
Smålom
X
   
Storlom
X
   
Gråhakedopping
X
   
Skäggdopping
X
X
 
Svarthakedopping
X
   
Rördrom
  X
 
Gråhäger
X
X
X
Ägretthäger
X
   
Storskarv
X
X
X
Fiskgjuse
X
X
X
Bivråk
X
X
X
Stäppörn
X
   
Sparvhök
X
X
X
Duvhök
X
X
X
Brun kärrhök
X
X
X
Blå kärrhök
X
X
 
Ängshök
X
   
Röd glada
X
  X
Brun glada
X
   
Havsörn
X
X
X
Fjällvråk
X
X
X
Ormvråk
X
X
X
Vattenrall
  X
 
Kornknarr
  X
 
Småfläckig sumphöna
X
X
 
Rörhöna
X
   
Sothöna
X
   
Trana
X
X
X
Strandskata
X
   
Skärfläcka
X
   
Tofsvipa
X
X
X
Ljungpipare
X
X
 
Kustpipare
X
  X
Större strandpipare
X
   
Mindre strandpipare
X
  X
Småspov
X
X
 
Storspov
X
X
X
Myrspov
X
   
Rödspov
X
   
Roskarl
X
   
Kustsnäppa
X
   
Brushane
X
X
 
Spovsnäppa
X
   
Kärrsnäppa
X
   
Småsnäppa
X
   
Morkulla
X
X
X
Dvärgbeckasin
X
X
 
Enkelbeckasin
X
X
X
Drillsnäppa
X
  X
Skogssnäppa
X
X
X
Rödbena
X
X
X
Grönbena
X
X
X
Svartsnäppa
X
   
Gluttsnäppa
X
X
X
Skrattmås
X
X
X
Dvärgmås
X
X
X
Fiskmås
X
X
X
Havstrut
X
X
X
Gråtrut
X
X
X
Silltrut
X
   
Skräntärna
X
   
Kentsk tärna
X
   
Småtärna
X
   
Fisktärna
X
X
 
Silvertärna
X
   
Svarttärna
X
   
Kustlabb
X
   
 Sillgrissla  X    
 Tordmule  X    
Sillgrissla
X
   
Tamduva
X
X
X
Skogsduva
X
X
X
Ringduva
X
X
X
Turkduva
X
X
X
Gök
X
X
X
Kattuggla
X
X
X
Hornuggla
X
X
X
Jorduggla
X
   
Tornseglare
X
X
X
Göktyta
X
X
X
Mindre hackspett
X
X
X
Större hackspett
X
X
X
Spillkråka
X
X
X
Gröngöling
X
X
X
Tornfalk
X
X
X
Stenfalk
X
X
X
Lärkfalk
X
X
X
Pilgrimsfalk
X
   
Törnskata
X
X
 
Varfågel
X
X
 
Nötskrika
X
X
X
Skata
X
X
X
Nötkråka
X
  X
Kaja
X
X
X
Råka
X
X
 
Kråka
X
X
X
Korp
X
X
X
Sidensvans
X
X
X
Svartmes
X
X
 
Entita
X
X
X
Talltita
    X
Blåmes
X
X
X
Talgoxe
X
X
X
Skäggmes
X
   
Trädlärka
X
   
Sånglärka
X
X
X
Backsvala
X
   
Ladusvala
X
X
X
Hussvala
X
X
X
Stjärtmes
X
X
X
Lövsångare
X
X
X
Gransångare
X
X
X
Grönsångare
X
   
Tajgasångare
X
   
Trastsångare
  X
 
Sävsångare
  X
 
Rörsångare
  X
 
Kärrsångare
X
X
 
Härmsångare
X
X
X
Gräshoppsångare   X
 
Flodsångare   X
 
Svarthätta X
X
X
Trädgårdssångare
X
X
X
Höksångare
X
   
Ärtsångare
X
X
X
Törnsångare
X
X
X
Kungsfågel
X
  X
Gärdsmyg
X
X
X
Nötväcka
X
X
X
Trädkrypare
X
X
 
Stare
X
X
X
Ringtrast
X
   
Koltrast
X
X
X
Björktrast
X
X
X
Rödvingetrast
X
X
X
Taltrast
X
X
X
Dubbeltrast
X
   
Grå flugsnappare
X
X
X
Rödhake
X
X
X
Näktergal
X
X
X
Svartvit flugsnappare
X
X
X
Svart rödstjärt
X
   
Rödstjärt
X
X
X
Buskskvätta
X
X
 
Stenskvätta
X
X
 
Gråsparv
X
X
X
Pilfink
X
X
X
Järnsparv
X
X
X
Gulärla
X
X
X
Sädesärla
X
X
X
Ängspiplärka
X
X
 
Trädpiplärka
X
X
X
Rödstrupig piplärka
X
   
Bofink
X
X
X
Bergfink
X
X
X
Stenknäck
X
X
X
Tallbit
X
   
Domherre
X
X
X
Rosenfink
X
X
X
Grönfink
X
X
X
Hämpling
X
X
X
Gråsiska
X
X
X
Större korsnäbb
X
X
 
Mindre korsnäbb
X
X
X
Steglits
X
X
X
Grönsiska
X
X
X
Gulsparv
X
X
X
Sävsparv
X
X
X
Lappsparv
X
   
Snösparv
X
   
Summor
198
136
110

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *