RM i tomtskådning

Uppdaterad 2020-10-27

Andra lördagen i september varje år skådas det över hela Sverige från den egna tomten där det gäller att se så många arter som möjligt från sin egen tomt. En sammanställning och resultatet redovisas på klubb tomt 100s hemsida.

Eftersom jag inte har någon kontakt med några skådare eller har några skådarvänner så är RM i tomtskådning min endaste dag på året då jag kan känna lite gemenskap med andra skådare. Om du vill veta mer klicka här. Det är en dag att se fram emot.

Till min hjälp har jag min brorson Johan som med tiden blivit så intresserad att han skaffat egen kikare och även en tub.  Karl-Åke, vår närmaste granne kompletterar vår trio som spanar från tomten från gryning till skymning. En stor sorg är att Karl-Åke som just blivit pensionär och som blivit min bästa kompis gick bort hastigt en söndagskväll i augusti 2019. En oerhört tung förlust för hans familj, men även för oss som grannar till en fantastiskt man med stor empati och ett kärleksfullt hjärta som inte längre ville fortsätta slå sina slag.

I år 2020 är det 14:e året som jag var med.
Totalt under de 11 åren har jag sett 138 olika arter

2004  82 arter
2005  78 arter
2006  81 arter
2007  93 arter
2008  79 arter
2009  85 arter
2010  86 arter
2011  84 arter
2012  66 arter
2013  64 arter
2014  69 arter
2015  70 arter
2016  81 arter
2017  76 arter
2018 72 arter
2019 70 aret
2020 70 arter

Här under kan du se vilka arter som jag sett
Antal år som arten är observerad mellan 2004 – 2020
Och vilka arter som sågs 12 september 2020

Art År 2020 Kommentar
Prutgås 1   2011
Kanadagås 6    
Vitkindad gås 16 X  
Grågås 17 X  
(Stripgås) (1)   2014 räknas ej.
Knölsvan 17 X  
Sångsvan 1 X Ny art 2020
Gravand 4    
Skedand 17 X  
Snatterand 15 X  
Bläsand 17 X  
Gräsand 17 X  
Stjärtand 14 X  
Kricka 17 X  
Brunand 1   2006
Vigg 6    
Ejder 9    
Svärta 6 X  
Sjöorre 9 X  
Knipa 5    
Småskrake 10    
Storskrake 9 X  
Rapphöna 2   2008, 2018
Fasan 13    
Storlom 4    
Obestämd lom 3    
Gråhakedopping 3    
Skäggdopping 5    
Gråhäger 16 X  
Ägretthäger 3    
Storskarv 17 X  
Fiskgjuse 4    
Bivråk 3 X  
Sparvhök 17 X  
Brun kärrhök 16 X  
Blå kärrhök 2    
Röd glada 10 X Ny art 2010
Havsörn 17 X  
Fjällvråk 1   2012
Ormvråk 17 X  
Trana 17 X  
Strandskata 2   2009, 2016
Skärfläcka 1   2006
Tofsvipa 17 X  
Ljungpipare 17 X  
Kustpipare 11    
Större strandpipare 12 X  
Storspov 7 X  
Myrspov 3    
Kustsnäppa 1   2007
Brushane 16 X  
Mosnäppa 1   2005
Kärrsnäppa 17 X  
Småsnäppa 1   2018
Enkelbeckasin 14 X  
Skogssnäppa 1   2004
Rödbena 7    
Grönbena 3    
Svartsnäppa 9    
Gluttsnäppa 15    
Skrattmås 17 X  
Dvärgmås 1   2009
Fiskmås 17 X  
Havstrut 10 X  
Gråtrut 17 X  
Silltrut 1   2007
Skräntärna 1 X 2020
Kentsk tärna 4    
Fisktärna 4    
Silvertärna 4    
Svarttärna 2   2004, 2009
Kustlabb 5    
Tamduva 16 X  
Skogsduva 15 X  
Ringduva 17 X  
Turkduva 7 X  
Gök 5   Sista obs 2011
Kattuggla 2   2005, 2010
Tornseglare 10    
Mindre hackspett 1   2005
Större hackspett 11    
Gröngöling 5 X  
Tornfalk 11 X  
Stenfalk 6    
Lärkfalk 13 X  
Pilgrimsfalk 6 X  
Törnskata 6    
Nötskrika 7    
Skata 17 X  
Kaja 17 X  
Råka 9 X  
Kråka 17 X  
Korp 17 X  
Svartmes 1   2007
Entita 2   2010, 2017
Blåmes 17 X  
Talgoxe 17 X  
Trädlärka 2   2011, 2019
Sånglärka 14    
Backsvala 10    
Ladusvala 17 X  
Hussvala 15 X  
Stjärtmes 1   2016
Lövsångare 15 X  
Grönsångare 1   2007
Svarthätta 5    
Trädgårdssångare 1   2010
Ärtsångare 11 X  
Törnsångare 5    
Kungsfågel 2   2004, 2016
Gärdsmyg 2   2004, 2005
Nötväcka 5    
Stare 17 X  
Koltrast 17 X  
Björktrast 13 X  
Rödvingetrast 1   2012
Taltrast 9    
Dubbeltrast 4    
Grå flugsnappare 13 X  
Rödhake 9    
Svart rödstjärt 8    
Rödstjärt 2   2007, 2011
Buskskvätta 4 X  
Stenskvätta 13 X  
Gråsparv 17 X  
Pilfink 17 X  
Järnsparv 12    
Gulärla 12    
Sädesärla 17 X  
Ängspiplärka 12    
Trädpiplärka 14 X  
Bofink 16    
Bergfink 1 X 2020
Stenknäck 11    
Domherre 1   2010
Grönfink 16 X  
Hämpling 17 X  
Gråsiska 2   2007, 2011
Mindre korsnäbb 2 X 2013, 2020
Steglits 16 X  
Grönsiska 11 X  
Gulsparv 17 X  
Sävsparv 1   2006

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *