RM i tomtskådning

Vanligtvis andra lördagen i september varje år skådas det över hela Sverige från den egna tomten där det gäller att se så många arter som möjligt. En sammanställning och resultatet redovisas på klubb tomt 100s hemsida.

Eftersom jag inte har någon kontakt med några skådare eller har några skådarvänner så är RM i tomtskådning min endaste dag på året då jag kan känna lite gemenskap med andra skådare. Om du vill veta mer klicka här. Det är en dag att se fram emot.

Till min hjälp har jag min brorson Johan som med tiden blivit så intresserad att han skaffat egen kikare och även en tub.  Karl-Åke, vår närmaste granne kompletterar vår trio som spanar från tomten från gryning till skymning.

I år 2017 är det 14:e året som jag var med.
Totalt under de 11 åren har jag sett 138 olika arter

2004  82 arter
2005  78 arter
2006  81 arter
2007  93 arter
2008  79 arter
2009  85 arter
2010  86 arter
2011  84 arter
2012  66 arter
2013  64 arter
2014  69 arter
2015  70 arter
2016  81 arter
2017  76 arter

Här under kan du se vilka arter som jag sett
Antal år som arten är observerad mellan 2004 – 2017
Och vilka arter som sågs 9 september 2017

Uppdaterad 2017-12-21

Antal Art År 2017 Kommentar
1 Knölsvan 14 X
2 Grågås 14 X
3 Kanadagås 6
4 Vitkindad gås 13 X
5 Prutgås 1  2011
(Stripgås) 1 2014 Räknas ej
6 Gravand 3
7 Bläsand 14 X
8 Snatterand 12 X
9 Kricka 14 X
10 Gräsand 14 X
11 Stjärtand 11 X
12 Skedand 14 X
13 Brunand 1  2006
14  Vigg 5
15  Ejder 9 X
16 Sjöorre 6 X
17 Svärta 3 Ny 2014
18 Knipa 5 X
19 Småskrake 9
20 Storskrake 6 X
21 Rapphöna 1  2008
22 Fasan 12 X Miss 2014 – 2015
23 Storlom 3 X
Lom obestämd 2 Räknas ej
24 Skäggdopping 5
25 Gråhakedopping 3
26 Storskarv 14 X
27 Ägretthäger 2 X 2014 och 2017
28 Gråhäger 13 X Miss 2013
29 Bivråk 2 2007 och 2011
30 Röd glada 7 X
31 Havsörn 14 X
32 Brun kärrhök 13 X Miss 2014
33 Blå kärrhök 2 2006 och 2008
34 Duvhök 7 X
35 Sparvhök 14 X
36 Ormvråk 13 X
37 Fjällvråk 1 2012
38 Fiskgjuse 4
39 Tornfalk 9      X
40 Stenfalk 6  X
41 Lärkfalk 10 X
42 Pilgrimsfalk 4 X Snygg, jagande.
43 Trana 14 X
44 Strandskata 2      X 2009 och 2016
45 Skärfläcka 1 2006
46 St. strandpipare 10 X
47 Ljungpipare 14 X Alltid stora flockar
48 Kustpipare 9
49 Tofsvipa 14 X  Säker
50 Kustsnäppa 1  2007
51 Mosnäppa 1 2004
52 Kärrsnäppa 14 X
53 Brushane 14 X
54 Enkelbeckasin 11
55 Myrspov 2 X 2012 och 2017
56 Storspov 5      X
57 Svartsnäppa 7  X
58 Rödbena 7 X
59 Gluttsnäppa 13 X Miss 2013
60 Skogssnäppa 1 2005
61 Grönbena 3
62 Kustlabb 5
63 Dvärgmås 1 2010
 64 Skrattmås 14 X
65 Fiskmås 14 X
66 Silltrut 1 2008
67 Gråtrut 14 X
68 Havstrut 8 X
69 Kentsk tärna 3 X
70 Fisktärna 3
71 Silvertärna 4
72 Svarttärna 2 2004 och 2009
73 Tamduva 13 X Miss 2006
74 Skogsduva 12 X
 75 Ringduva 14 X
 76 Turkduva 5
77 Gök 5
78 Kattuggla 2  2005 och 2010
79 Tornseglare 10
80 Gröngöling 3
81 St. hackspett 10
82 Mi. hackspett 1 2005
83 Trädlärka 1  2011
84 Sånglärka 12 X
85 Backsvala 8 X
86 Ladusvala 14 X
87 Hussvala 13 X Miss 2013
88 Trädpiplärka 11
89 Ängspiplärka 11
90 Gulärla 10      X
91 Sädesärla 14 X
92 Gärdsmyg 2 2004 och 2005
93 Järnsparv 12
94 Rödhake 9
95 Svart rödstjärt 8
96 Rödstjärt 2  2007 och 2011
97 Buskskvätta 3 X
98 Stenskvätta 11 X
99 Koltrast 14 X
100 Björktrast 11
101 Taltrast 9      X
102 Rödvingetrast 1 2012
103 Dubbeltrast 3 Överraskande
104 Ärtsångare 10 X
105 Törnsångare 5 X
106 Trädgårdssångare 1 2010
107 Svarthätta 5 X
108 Grönsångare 1 2007
109 Lövsångare 14 X
110 Kungsfågel 2      X 2004 och 2016
111 Grå flugsnappare 11      X
138 Stjärtmes 1 2016
112 Entita 2 X 2010 och 2017
113 Svartmes 1 2007
114 Blåmes 14 X
115 Talgoxe 14 X
116 Nötväcka 5
117 Törnskata 5
118 Nötskrika 5
119 Skata 14 X
120 Kaja 14 X
 121 Råka 7
 122 Kråka 14 X
123 Korp 14 X
124 Stare 14 X
125 Gråsparv 14 X
126 Pilfink 14 X
127 Bofink 14 X
128 Grönfink 14 X
129 Steglits 12 X Miss 2013
130 Grönsiska 8
131 Hämpling 14 X
132 Gråsiska 2 2007 och 2011
133 Mindre korsnäbb 1 2013
134 Domherre 1 2010
135 Stenknäck 10 X
136 Gulsparv 14 X
137 Sävsparv 1 2006

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *