Länkvänner

Nedanstående länkvänner har alla varit kontaktade innan de läggs ut på den här sidan.

Gemensamt för samtliga länkvänner är att där finns riktiga specialister med i någon form. Med specialister menas att det är människor som delar med sig av sina erfarenheter av självupplevda kränkningar i form av fysiskt och/eller psykiskt våld. Det är inget som man kan läsa sig till utan det är bara den egna erfarenheten som ger specialistkompetensen.

Förhoppningsvis kan Du hitta någon länksida som passar dig.

Det är viktigt att känna till om man söker hjälp hos sin vårdcentral, träffar en psykolog eller kurator kan man bli däckad av att möta en oförstående person som inte förstår eller kan ta till sig i vilken dramatisk och svår situation man befinner sig i.
Varje år tar c:a 300 personer livet av sig p.g.a. att de varit utsatta för psykiskt våld eller mobbning som vi kallar det i dagligt tal. De flesta av dessa människor skulle säkert kunna räddas om de visste vart man ska vända sig för at få hjälp på ett lika naturligt sätt som när man söker hjälp för en kraftig influensa eller när man brutit benet och måste åka till akuten.

DÄRFÖR BORDE ARBETSGIVARFÖRENINGAR FACKLIGA ORGANISTIONER, LANDSTING, IDEELLA FÖRENINGAR GEMENSAMT JOBBA FRAM ETT NÄTVERK AV MOTTAGNINGAR SOM PÅ ETT BRA SÄTT KAN HJÄLPA DESPERATA MÄNNISKOR SOM INTE HITTAT DEN RÄTTA HJÄLPEN.
SAMMA NÄTVERK GÄLLER ÄVEN FÖR POLISEN DÄR DET FINNS HJÄLP ATT FÅ FÖR T.EX.VIS KVINNOR SOM ÄR UTSATTA FÖR ”KVINNOFRIDSBROTT”

ATSU
ATSU Att Trygga Sexuellt Utnyttjade startades i Västerås 2005. ATSU finns även i Eskilstuna.
ATSU
vänder sig till alla som berörs av sexuella övergrepp; de vänder sig till dig som är anhörig men också till dig som är lärare, förskolpersonal eller professionell inom något annat område och är i kontakt med barn, unga och vuxna som är, har varit eller kan bli utsatta för övergrepp. Deras dörrar är självklart också öppna för dig som har egen övergreppsbakgrund.
”Samhällets tystnad är förövarnas bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse” Citat från ATSUs hemsida.


SLUSSA
Nätverket SLUSSA bildades 2003 och består av personer som är engagerade för människor som utsatts för ”utbrändhet” (t.ex. utmattningssyndrom) eller annan SuperStress (t.ex. kränkande särbehandling/vuxenmobbning på arbetsplatser, i föreningar, av myndigheter och liknande).
Nätverket vill medverka till att förmedla kunskap och påverka beslutsfattare mm. Vi agerar utifrån idéer och önskemål från deltagarna i nätverket. Nätverksträffar kan arrangeras utifrån t.ex. planering av någon aktivitet.
Kontakt tas främst via Internet, men även via telefon eller brev eftersom alla inte har tillgång till internettjänst. Nätverket SLUSSA  är öppet för alla som vill delta i vår verksamhet.
Vi är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Exempel på aktiviteter som genomförts: Föreläsningar, seminarier, studiecirklar, insändare och debattinlägg, uppvaktningar av politiker och myndigheter, manifestationer och torgmöten etc.
Veckomejl med information skickas regelbundet till medlemmar i Nätverket SLUSSA/SLUSSA vänner.

Nedan sidor som är väl värda att besöka

Bortgångne professor Hainz Leymann delar med sig om sina kunskaper om psykoterror på arbetsplatser    http://www.leymann.se/

2011-10-28