RM i tomtskådning

Vanligtvis andra lördagen i september varje år skådas det över hela Sverige från den egna tomten där det gäller att se så många arter som möjligt. En sammanställning och resultatet redovisas på klubb tomt 100s hemsida.

Eftersom jag inte har någon kontakt med några skådare eller har några skådarvänner så är RM i tomtskådning min endaste dag på året då jag kan känna lite gemenskap med andra skådare. Om du vill veta mer klicka här. Det är en dag att se fram emot.

Till min hjälp har jag min brorson Johan som med tiden blivit så intresserad att han skaffat egen kikare och även en tub.  Karl-Åke, vår närmaste granne kompletterar vår trio som spanar från tomten från gryning till skymning.

I år 2014 är det 11 året som jag var med.
Totalt under de 11 åren har jag sett 137 olika arter

2004 82 arter
2005 78 arter
2006 81 arter
2007 93 arter
2008 79 arter
2009 85 arter
2010 86 arter
2011 84 arter
2012 66 arter
2013 64 arter
2014 69 arter
2015 70 arter
2016 81arter

Här under kan du se vilka arter som jag sett.
Antal år som arten är observerad mellan 2004 – 2016.
Och vilka arter som sågs 10 september 2016

Uppdaterad 2016-09-09

Antal Art År 2016 Kommentar
1 Knölsvan 13 X
2 Grågås 13 X
3 Kanadagås 6 X
4 Vitkindad gås 12 X
5 Prutgås 1  2011
(Stripgås) 1 2014 Räknas ej
6 Gravand 3
7 Bläsand 13 X
8 Snatterand 13 X
9 Kricka 13 X
10 Gräsand 13 X
11 Stjärtand 10 X
12 Skedand 13 X
13 Brunand 1  2006
14  Vigg 4 X
15  Ejder 8 X
16 Sjöorre 5 X
17 Svärta 3 X Ny 2014
18 Knipa 4
19 Småskrake 9 X
20 Storskrake 5 X
21 Rapphöna 1  2008
22 Fasan 11 X Miss 2014 – 2015
23 Storlom 2
Lom obestämd 2
24 Skäggdopping 5
25 Gråhakedopping 3
26 Storskarv 132 X
27 Ägretthäger 1 2014
28 Gråhäger 12 X Miss 2013
29 Bivråk 2
30 Röd glada 6 X
31 Havsörn 13 X
32 Brun kärrhök 12 X Miss 2014
33 Blå kärrhök 2
34 Duvhök 6 X
35 Sparvhök 13 X
36 Ormvråk 13 X
37 Fjällvråk 1 2012
38 Fiskgjuse 4
39 Tornfalk 8      X
40 Stenfalk 5
41 Lärkfalk 9 X
42 Pilgrimsfalk 3 Snygg, jagande.
43 Trana 13 X
44 Strandskata 2      X 2009
45 Skärfläcka 1 2006
46 St. strandpipare 9 X
47 Ljungpipare 13 X Stora flockar
48 Kustpipare 9      X
49 Tofsvipa 13 X  Säker
50 Kustsnäppa 1  2007
51 Mosnäppa 1 2004
52 Kärrsnäppa 13 X
53 Brushane 13 X
54 Enkelbeckasin 11 X
55 Myrspov 1 2012
56 Storspov 5      X
57 Svartsnäppa 6
58 Rödbena 6
59 Gluttsnäppa 12 X Miss 2013
60 Skogssnäppa 1 2005
61 Grönbena 3
62 Kustlabb 5
63 Dvärgmås 1 2010
 64 Skrattmås 13 X
65 Fiskmås 13 X
66 Silltrut 1 2008
67 Gråtrut 13 X
68 Havstrut 7
69 Kentsk tärna 2     X 2008
70 Fisktärna 3     X
71 Silvertärna 4
72 Svarttärna 2
73 Tamduva 12 X Miss 2006
74 Skogsduva 11 X
 75 Ringduva 13 X
 76 Turkduva 5
77 Gök 5
78 Kattuggla 2
79 Tornseglare 10 X
80 Gröngöling 3
81 St. hackspett 10
82 Mi. hackspett 1 2005
83 Trädlärka 1  2011
84 Sånglärka 11 X
85 Backsvala 8
86 Ladusvala 13 X
87 Hussvala 12 X Miss 2013
88 Trädpiplärka 11
89 Ängspiplärka 11 X
90 Gulärla 9      X
91 Sädesärla 13 X
92 Gärdsmyg 2
93 Järnsparv 12 X Miss 2015
94 Rödhake 9 X
95 Svart rödstjärt 8
96 Rödstjärt 2
97 Buskskvätta 2
98 Stenskvätta 10 X
99 Koltrast 13 X
100 Björktrast 11
101 Taltrast 9      X
102 Rödvingetrast 1 2012
103 Dubbeltrast 3 Överraskande
104 Ärtsångare 9 X
105 Törnsångare 4
106 Trädgårdssångare 1 2010
107 Svarthätta 4
108 Grönsångare 1 2007
109 Lövsångare 13 X
110 Kungsfågel 2      X 2004
111 Grå flugsnappare 10      X
138 Stjärtmes 2      X
112 Entita 1 2010
113 Svartmes 1 2007
114 Blåmes 13 X
115 Talgoxe 13 X
116 Nötväcka 5 X
117 Törnskata 5
118 Nötskrika 5      X
119 Skata 13 X
120 Kaja 13 X
 121 Råka 7
 122 Kråka 13 X
123 Korp 13 X
124 Stare 13 X
125 Gråsparv 13 X
126 Pilfink 13 X
127 Bofink 13 X
128 Grönfink 13 X
129 Steglits 12 X Miss 2013
130 Grönsiska 8      X
131 Hämpling 13 X
132 Gråsiska 2
133 Mindre korsnäbb 1 2013
134 Domherre 1 2010
135 Stenknäck 9 X
136 Gulsparv 13 X
137 Sävsparv 1 2006